Dato:
21/05-2019 - 23/05-2019

Kontakt:
Vibeke Verner, Bente Aalund og Kirsten Andersen

 

Vi går de første tre etaper på Øhavsstien fra Rudkøbing.

Dag 1. Rudkøbing – Bogø – Lindelse

Dag 2. Lindelse – Ristinge – Tryggelev

Dag 3. Østre Gustav – Bagenkop – Tryggelev Nor

Vi vandrer ca. 20 km hver dag – Turbeskrivelse følger.

 

Tilmelding: senest torsdag 14. marts

 

Der er reserveret 3 lejligheder på Rudkøbing Camping, og vi skal betale depositum senest den 15. marts.

Derfor er det vigtigt, at vi får tilmeldingerne så tidligt.

 

Pris: 1.020 kr.*

 

Beløbet indbetales på konto 0828 120073 senest 15. marts

Husk at oplyse dit navn samt Langeland 2019

 

Antal deltagere: max 12

 

Prisen dækker transport til og fra Rudkøbing samt kørsel på Langeland, overnatning, forplejning (aftensmad, morgenmad og smør selv madpakker).

 

Ikke inkl.: Madpakke til dag 1, drikkevarer og overlevelses-guf til turen.

*) prisen er inkl. et dispositionsbeløb på 50 kr. til uforudsete udgifter. Der afregnes efter turen.