Vi er over 100 medlemmer af gåafdelingen.

Vi går hver torsdag fra klubhuset. 

De fleste af os er fra 60 år og opefter. Vi er fri af arbejdsmarkedet. Derfor er tidspunktet om torsdagen lagt om formiddagen. Se Gå-info.

På turene får vi motion, frisk luft, naturoplevelser og en god snak om alt mellem himmel og jord. Efter turene hygger vi os ofte i klubhuset med en kop kaffe og måske en sang.

I sommerhalvåret har vi udflugter af både en og flere dages varighed, som medlemmerne selv planlægger og står for. Se Aktiviteter.

I årets løb holder vi fødselsdagsfest, julefrokost og klubmøder samt andre arrangementer som sangdag eller oplæg om et aktuelt emne. 

I det daglige ledes afdelingen af gå-udvalg, som vælges for et år ad gangen på afdelingens klubmøde i november. 

Gåudvalg 2018
Hanne Bøgholm Hansen, formand. Tlf  2186 8154; email 
Inger Vinther, Tlf  2562 9988;
email
Hanne Herwig, Tlf  2993 9756; email
Irene Kristensen, Tlf 2239 2890; email
Hanne Baun Pedersen, Tlf 26212647,
email