FSM-faaborg.DK
 Klubben               Cykling               Løb              Gåmotion            Skiløb            Triatlon   
Nyheder Bestyrelse Kontakt Generalforsamling Love Skismøren   Stævner Om_os
Klubben er medlem af: Dansk Triatlon Forbund. Danmarks Skiforbund Danmarks Cykle Union. Danske Gymnastik og Idrætsforeninger. DGI

Generalforsamling tirsdag den 28. februar 2017 klokken 19:00 i klubhuset

Dagsorden i henhold til vedtægtens § 9. Alle er velkomne og vi håber på stort fremmøde. 

1.      Valg af dirigent.
                   Bestyrelsen foreslår Stig Danielsen 
2.      Valg af to stemmetællere.
                   Bestyrelsen foreslår Mogens Buch og Morten Mortensen
3.      Formandens beretning. Vedlagt 
4.      Udvalgenes beretning.
                   Cykling. Vedlagt 
                   
LøbVedlagt 
                  
Gåmotion.Vedlagt  
                  
Skiløb
                  
Triatlon. Vedlagt
5.      Godkendelse af revideret regnskab. Vedlagt  
6.      Budget for det igangværende regnskabsår. Vedlagt 
7.      Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. Vedlagt  
8.      Behandling af indkomne forslag.
                  Forlag om gymnastik. Vedlagt med bestyrelsens indstilling
9.      Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år ad gangen. I ulige år formand og sekretær.
                   Bestyrelsens arbejdsopgaver er beskrevet. Se her
                   Formand: Bestyrelsen har ikke et forslag
                   Sekretær: Bestyrelsen foreslår genvalg af Bente Rosenkjær
                   Næstformanden har meddelt, at hun stopper. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Kirsten Andersen 
10.   Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår Henning Jensen 
11.   Valg af 1 revisor for to år, idet der altid skal være 2 revisorer.
                   Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Kruse 
12.   Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår nyvalg af Freddy Johansen 
13.   Eventuelt.
                   Aktivitetscenter Gåsebjergsand / nyt klubhus. Orientering 

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest lørdag den 18. februar 2017 klokken 19:00.

Øvrige materiale til dagsordenens punkter vil være på hjemmesiden senest tirsdag den 21. februar 2017.

De, der har betalt kontingent, er stemmeberettiget.

Efter generalforsamling er der noget til hals og mund.

Bestyrelsen

Referat fra generalforsamlingen 2017. Se her.

Referat fra generalforsamlingen 2016. Se her.

Referat fra generalforsamlingen i 2015. Se her.

Referat fra Generalforsamlingen i 2014. Se her

Referat fra generalforsamlingen i 2013. Se her.

.