Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19 i klubhuset

Dagsorden i henhold til vedtægtens § 9. Alle er velkomne, og vi håber på stort fremmøde. 

1.      Valg af dirigent.
                   Bestyrelsen foreslår 
2.      Valg af to stemmetællere.
                   Bestyrelsen foreslår.
3.      Formandens beretning. 
4.      Udvalgenes beretning.
                   Cykling.
                   
Løb
                   
Gåmotion
                   
Skiløb
                   
Triatlon.

5.      Godkendelse af revideret regnskab.    
6.      Budget for det igangværende regnskabsår.  
7.      Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.   
8.      Behandling af indkomne forslag. Årsfest i oktober måned, samt forretningsudvalget bemærkninger til forslaget.             

9.      Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år ad gangen. I år formand og sekretær.
                   Formand: Bestyrelsen foreslår.
                   Sekretær: Bestyrelsen foreslår.  
10.   Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår.
11.   Valg af 1 revisor for to år, idet der altid skal være 2 revisorer.
                   Bestyrelsen foreslår. 
12.   Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår. 
13.   Eventuelt.
                   

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest lørdag den 16. februar 2019 klokken 19:00. 

Øvrigt materiale til dagsordenens punkter lægges på hjemmesiden senest onsdag den 20. februar 2019.

De, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede.

Efter generalforsamling er der drikkelse og ostebord.

Bestyrelsen.

Referat fra generalforsamlingen 2018. 2018 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2017. 2017 Referat og ekstraordinær  Se her
Referat fra generalforsamlingen 2016. 2016 Referat
Referat fra generalforsamlingen i 2015. 2015 Referat