Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19 i klubhuset

Referat fra generalforsamling.

Dagsorden i henhold til vedtægtens § 9. Alle er velkomne, og vi håber på stort fremmøde. 

1.      Valg af dirigent.
                   Bestyrelsen foreslår Alan Winther-Jørgensen. 
2.      Valg af to stemmetællere.
                   Bestyrelsen foreslår Mogens Buch og Morten Mortensen.
3.      Formandens beretning. Vedlagt. 
4.      Udvalgenes beretning.
                   CyklingVedlagt: Racer, MTB, Formiddag
                   
LøbVedlagt
                   
Gåmotion.Vedlagt.  
                   
SkiløbVedlagt
                   
Triatlon. Vedlagt.

5.      Godkendelse af revideret regnskab. Vedlagt.   
6.      Budget for det igangværende regnskabsår. Vedlagt. 
7.      Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. Vedlagt.  
8.      Behandling af indkomne forslag. Årsfest i oktober måned, samt forretningsudvalget bemærkninger til forslaget.             

9.      Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år ad gangen. I år næstformand og kasserer.
                   Næstformand: Bestyrelsen foreslår genvalg af Kirsten Andersen.
                   Kasserer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Kell Lauritsen.  
10.   Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Jensen. 
11.   Valg af 1 revisor for to år, idet der altid skal være 2 revisorer.
                   Bestyrelsen foreslår genvalg af Anders Schmidt. 
12.   Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår genvalg af Freddy Johansen. 
13.   Eventuelt.
                   

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest lørdag den 17. februar 2018 klokken 19:00. 

Øvrigt materiale til dagsordenens punkter lægges på hjemmesiden senest onsdag den 21. februar 2018.

De, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede.

Efter generalforsamling er der drikkelse og ostebord.

Bestyrelsen.

Referat fra generalforsamlingen 2017. 2017 Referat og ekstraordinær  Se her
Referat fra generalforsamlingen 2016. 2016 Referat
Referat fra generalforsamlingen i 2015. 2015 Referat