FSM-faaborg.DK
 Klubben               Cykling               Løb              Gåmotion               Skiløb            Triatlon   
Landevej_Racer Licensløb Aktiviteter MTB Cykel_ruter Galleri Om os
Holdkaptajner
Træningsformer
Træningstider
Holdkaptajner
Magic Sport Cup
Deltagere Magic Sport Cup
Resultater MSC
Cykelture
Magic Sport Cup indbydelse
Familiedag

Klubbens holdkaptajner:

Peter Kok                                  tlf. 61768700

Ole Nykjær Andersen               tlf. 62633222

Michael Horn                            tlf. 66171758

Dennis Sørensen                       tlf. 61605889    

Lars-Erik Andersen                   tlf. 24205415 (træner)

Peder Bay                                  tlf. 20802086

Kirsten Bay                                tlf. 22146307

Erik Kruse                                  tlf. 30356189

Mogens Kim Johansen             tlf. 72537308 (træner)

Jørn Plet                                     tlf. 23346981

Opfordring til at melde sig som holdkaptajn

Med vores mail fra sidst i nov. skrev vi til medlemmerne i cykel-afdelingen med nogle spørgsmål om holdkaptajner. I mailen lå også en opfordring til at melde sig som holdkaptajn.

Som det fremgår af listen her over, har vi nu fået uddannet nogle nye kaptajner, og det er faktisk også lykkedes at få liv i nogle af de lidt "ældre" kaptajner.

Vi kan imidlertid sagtens bruge et par stykker til, så vi opfordrer derfor kraftigt til, at du ikke holder dig tilbage og melder dig nu. Jo flere holdkaptajner vi får på banen, jo mindre vil der blive for den enkelte at tage ansvar for….

Så kom nu ud af busken.

Hvis du vil noget med din cykling de næste år, er det måske nu du skal melde dig som holdkaptajn – og samtidig gøre en indsats for klubben.

Din tilmelding kan mailes til Peter Kok

Kaptajnens opgaver:

Sætter sig ind i dagens rute (ud fra et kort – læres udenad)
Viser vej.
Prioriterer sikkerhed højt!
Går forrest som et godt eksempel.
Påtaler evt. uhensigtsmæssig kørsel.
Irettesætter ved behov.
Sørger for at de svageste i gruppen bliver samlet op!
Sørger for at færdselsloven overholdes!
Der kan sagtens være flere kaptajner i samme gruppe. Man kan da skiftes til at påtage sig kaptajn rollen på dagens tur.
Man kan også vælge at hjælpe hinanden – som kaptajn er det ikke altid muligt at se, hvad der foregår i hele feltet på en gang.
Har du lyst til at høre mere om kaptajnens rolle – da henvend dig venligst til en person fra cykel-udvalget. Det er bl.a. muligt at

Deltage i et kaptajnskursus(weekend-kursus).
 
 .