Kontakt:
Gåudvalget

Gå-udvalget har indkaldt alle, der har tilbudt at stå for en tur eller et arrangement til mødet. Mødet er kun for de indbudte. Vær venlig at melde afbud, hvis du ikke kan komme. Afbud mailes til hbh18@outlook.dk senest mandag den 14.januar kl. 12.