Dato:
21/07-2020 - 23/07-2020

Kontakt:
Else C., Randi R. og Ingerlise

Gåtur ved Bogense.