Bestyrelsen har i efteråret 2022 igangsat arbejdet med digitale medier i klubben. I februar 2023 er retningslinjer for digitale medier besluttet, og en handlingsplan for 1. halvår 2023 er samtidig igangsat. Nedenfor er de vigtigste punkter gennemgået – de fulde retningslinjer og hele handlingsplanen kan læses her:

Retningslinjer

Der er 2 primære mål for brugen af digitale medier:

 • Eksisterende medlemmer får størst mulig glæde af deres medlemsskab
 • Hvervning af nye medlemmer til klubben

Foruden de 2 hovedmål er der 2 sekundære mål:

 • Eksponering af klubbens sponsorer
 • Understøttelse af klubbens aktiviteter og stævner, hvor der er eksterne deltagere

For den fremtidige brug af digitale medier i FSM er der disse 3 overordnede omdrejningspunkter:

 • I højere grad bruge de digitale medier i en sammenhæng – både isoleret set og samlet. Hvilken type indhold er ”kun” på èt specifikt medie, ex. Skismøren eller hjemmesiden, hhv. indhold der med fordel kan være flere steder, ex. glad kort historie om dagens tur. Og sidst, underbygning af indhold: når vi kører en kampagne for at skaffe nye medlemmer, skal der være en sammenhæng mellem det vi gør på enkelte medier (og det vi måtte gøre på anden vis, ex. annoncering i Det Rigtige Faaborg).
 • Genbrug af indhold, det være sig ”historier”, billeder, omtale etc. Skal sikre, at vi når ud til flest mulige uafhængigt af, hvilket medie den enkelte gør brug af. Gælder samtidig, at det er for at få mest muligt ud af vores anstrengelser, ex. så det er nemmest muligt at have relevante billeder til rådighed, eller automatisk visning af kalenderinfo fra Conventus på hjemmesiden (så det kun skal vedligeholdes èt sted).
 • Udbredelse af en kultur i brugen af de digitale medier, eks. at det er sjovt når der postes ”tak for turen” og/eller billeder fra en tur – men er ikke kun sjovt, det er også ”klogt” i den forstand, at det er med til at holde andre til, vished om at der rent faktisk èr ture ”for mig” uanset om jeg allerede er medlem eller potentiel medlem.

Der opereres med 4 overordnede målgrupper:

 • Medlemmer
 • Potentielle nye medlemmer
 • Deltagere i stævner
 • Offentligheden

Endelig opereres der med 8 typer indhold på de digitale medier:

 • Aktuelle informationer
 • Historier
 • Dag-til-dag koordinering
 • Kalender
 • Klubben
 • Afdelingerne
 • Stævne-information
 • Eksponering af sponsorer

 

Handlingsplan for 1. halvår 2023

Der er 3 hovedaktiviteter i 1. halvår 2023:

 • Relancering af hjemmesiden
 • Sociale medier
 • Forankring af digitale medier i klubben

Hovedaktiviteter for Relancering af hjemmesiden:

 • Detaljeret oplæg til relancering af hjemmesiden
 • Opsætning af den relancerede løsning og indholdsproduktion
 • Go live

Hovedaktiviteter for Sociale medier:

 • Fortsætte indsatsen med udbygning og konsolidering fra 2. halvår 2022

Hovedaktiviteter for forankring af digitale medier i klubben:

 • Indkøring af afdelingsudvalg og bestyrelse
 • Indkøring af et redaktør- og ambassadørkorps
 • Påbegyndelse af en praktisk orienteret ”guide” til rolle- og opgavefordeling

Endelig indeholder handlingsplanen 3 kandidater for 2. halvår 2023:

 • Omlægning af Skismøren til (digitalt) nyhedsbrev med integration til hjemmesiden, eksempelvis så det kan erstatte det nuværende pdf-format fra oktober-udgaven og frem.
 • Undersøgelse af, om et Årsmagasin giver mening at realisere og i givet fald, hvad vi mere præcist ønsker at få ud af en sådan fysisk udgivelse og hvad en sådan udgivelse indebærer
 • Fortsat fokus på forankringen af redaktør- og ambassadørkorps samt afdelingsudvalgs og bestyrelsens sammenhængende brug af digitale medier