FSM er medlem af

Danske Gymnastik og Idrætsforeninger. DGI

Danmarks Cykle Union

Dansk Skiforbund

Love mm

Vedtægten for FSM

Pressemeddelelser

Værdisæt for klubben 

Personlige oplysninger

Medlemmerne er pligtige til at holde klubben ajour med hensyn til navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse, så klubben kan komme i kontakt med medlemmerne, herunder udsende kontingentopkrævning. 

Persondatapolitikken i FSM

Kontering af økonomibilag

Kontoplan

Konteringsformular

Hjemmesideredaktør Kell Lauritsen

FSM har CVR-nr 31248809

Klubbens forretningsudvalg: 

Formand Michael Horn
Assensvej 71, 5600 Faaborg
tlf: 2448 5958
Email

Næstformand Kirsten Andersen
tlf: 2627 6845
Email

Kasserer Kell Lauritsen
Peter Wessels Vej 18, 5600  Faaborg
tlf 2186 9092
Email

  Sekretær Henning Carlsen
tlf 2926 9510
Email
  Forretningsudvalget email