FSM er medlem af

Danske Gymnastik og Idrætsforeninger. DGI

Danmarks Cykle Union

Dansk Skiforbund

Love mm

Vedtægten for FSM

Pressemeddelelser

Værdisæt for klubben 

Personlige oplysninger

Medlemmerne er pligtige til at holde klubben ajour med hensyn til navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse, så klubben kan komme i kontakt med medlemmerne, herunder udsende kontingentopkrævning. 

Persondatapolitikken i FSM

Kontering af økonomibilag

Kontoplan

Konteringsformular

Hjemmesideredaktør Kell Lauritsen

FSM har CVR-nr 31248809

Klubbens bestyrelse: Email til hele bestyrelsen Email

Formand Henning Carlsen
tlf 29 26 95 10
Email

Næstformand og husforvalter
Flemming Roesbjerg
tlf: 31 32 02 11
Email

Kasserer Preben Larsen
tlf 40 92 89 50
Email

Sekretær Morten Holm
tlf 31 43 92 15
Email

Medlem Bente Aalund
tlf 25 54 74 77
Email

 

Suppleant Torben Toft-Nielsen
tlf 23 98 59 40
E-mail

 

MTB-repræsentant Sarah Töpperwien
tlf 40 97 38 16
E-mail

Cykel-repræsentant Mads Franklin Simonsen
tlf 26 14 03 45
Email

Løbe-repræsentant Anne Marie Molter Rasmussen
tlf 22 35 32 10
Email

Ski-repræsentant Freddy Johansen
tlf 20 76 54 55
Email

Gå-repræsentant Bodil Madsen
tlf 29 80 82 24
Email