Generalforsamling, torsdag den 29. februar 2024 kl. 18.00
Sted:  Cafè Elmelund i Forum Faaborg

Referat

Dagsorden i henhold til vedtægtens § 4.

1.      Valg af dirigent.                  
2.      Valg af to stemmetællere.
3.      Formandens beretning. Se mere
4.      Udvalgenes beretning.
                   Racer-cykling.
                   MTB-cykling.
                   Løb. 
                   Gåmotion.
                   Skiløb
.
5.      Godkendelse af revideret regnskab (2023).  Se mere
6a.    Budget for det det igangværende regnskabsår (2024). Se mere
6b.    Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår (2025). Se mere
7.      Behandling af indkomne forslag.
                  Bestyrelsen foreslår vedtægten ændret. Se mere.
                              a:
                              b: Tegningsret i bestyrelsen
                              c:
                              d: Sponsorudvalg
8.      Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år ad gangen. I år er det:
                   Næstformand/husforvalter: Bestyrelsen foreslår
                   Kasserer: Bestyrelsen foreslår
                   Medlem: Bestyrelsen foreslår
9.   Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår
10.   Valg af 1 revisor for to år, idet der altid skal være 2 revisorer.
                   Bestyrelsen foreslår.
11.   Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår
12.   Eventuelt.

Valgbare og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 8 dage før generalforsamlingen. Et familiemedlemskab kan højst afgive 2 stemmer

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.

Øvrigt materiale til dagsordenens punkter lægges på hjemmesiden senest ugedagen før generalforsamlingen.

Efter generalforsamling er der mad og drikke.

Bestyrelsen.

Referat fra generalforsamlingen 2023. 2023 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2022. 2022 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2021. 2021 Referat og ekstraordinær Se her
Referat fra generalforsamlingen 2020. 2020 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2019. 2019 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2018. 2018 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2017. 2017 Referat og ekstraordinær  Se her
Referat fra generalforsamlingen 2016. 2016 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2015. 2015 Referat