Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19 i klubhuset

Dagsorden i henhold til vedtægtens § 9. Alle er velkomne. Referat fra generalforsamlingen

1.      Valg af dirigent.
                   Bestyrelsen foreslår Hanne Bøgholm Hansen
2.      Valg af to stemmetællere.
                   Bestyrelsen foreslår Morten Mortensen og Mogens Buch Hansen
3.      Formandens beretning. Vedlagt 
4.      Udvalgenes beretning.
                   Cykling. Vedlagt
                   
Løb. Vedlagt
                   Gåmotion. Vedlagt
                   Skiløb
. Vedlagt

5.      Godkendelse af revideret regnskab. Vedlagt   
6.      Budget for det igangværende regnskabsår. Vedlagt
7.      Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. Vedlagt  
8.      Behandling af indkomne forslag.
                   Forretningsudvalget forslår, at det udvides fra 4 til 5 medlemmer. Vedlagt
9.      Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år ad gangen. I år næstformand, kasserer og 1 medlem.
                   Næstformand: Bestyrelsen foreslår Kirsten Andersen
                   Kasserer: Bestyrelsen foreslår Preben Larsen
                   Medlem: Bestyrelsen foreslår Bente Aalund
10.   Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår Else Stenner Rasmussen
11.   Valg af 1 revisor for to år, idet der altid skal være 2 revisorer.
                   Bestyrelsen foreslår Bodil Hedeager Aalund (2 år) og Torben Toft-Nielsen (1 år) 
12.   Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår Freddy Johansen 
13.   Eventuelt.
                  

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest lørdag den 14. februar 2020 klokken 19:00. 

Øvrigt materiale til dagsordenens punkter lægges på hjemmesiden senest onsdag den 19. februar 2020.

De, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede.

Efter generalforsamling er der drikkelse og ostebord.

Bestyrelsen.

Referat fra generalforsamlingen 2020. 2020 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2019. 2019 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2018. 2018 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2017. 2017 Referat og ekstraordinær  Se her
Referat fra generalforsamlingen 2016. 2016 Referat
Referat fra generalforsamlingen i 2015. 2015 Referat