Der indkaldelses hermed til generalforsamling i Faaborg Sport og Motion torsdag, den 29. februar 2024 kl. 18.00 i Forum Faaborg. Efter generalforsamlingen er klubben vært for et let traktement.

Til generalforsamling er der ”frit fremmøde” for alle medlemmer, men deltagelse i traktementet kræver tilmelding, så vi er sikre på ingen går hjem på hverken tom mave eller tør gane.

Valgbare og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 8 dage før generalforsamlingen. Et familiemedlemskab kan højst afgive 2 stemmer.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, dvs. senest mandag, den 19. februar 2024. Indkomne forslag sendes til formand@fsm-faaborg.dk

Frist for tilmelding til traktementet er ligeledes senest mandag, den 19. februar. Tilmelding foretages på denne formular.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår valg af Torben Toft-Nielsen

 1. Valg af stemmetællere

Bestyrelsen foreslår valg af Morten Mortensen, Mogens Buch Hansen, Anita Frank og Morten Holm

 1. Formandens beretning
 1. Udvalgenes beretninger
 1. Godkendelse af revideret regnskab
 1. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
 1. Behandling af indkomne forslag
  1. Underskrivning af referat af generalforsamlingen
  2. Mulighed for flere suppleanter til bestyrelsen
  3. Ændring af klubbens navn
 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år
  1. Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen foreslår genvalg af Bente Aalund
  2. Kasserer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Preben Larsen
  3. Næstformand: Bestyrelsen foreslår genvalg af Flemming Roesbjerg
 1. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år
  1. Bestyrelsen foreslår genvalg af Morten Holm
  2. Bestyrelsen foreslår desuden valg af Torben Toft-Nielsen såfremt ændringsforslag om suppleanter vedtages, jf. pkt 7b
 1. Valg af revisor for 2 år
  1. Bestyrelsen foreslår genvalg af Bodil Aalund
 1. Valg af revisorsuppleant for 1 år
  1. Bestyrelsen foreslår genvalg af Freddy Johansen
 1. Eventuelt

Indkaldelsen med dagsorden kan også ses i denne PDF-fil. I dokumentet er der også den fulde ordlyd af de 3 indkomne forslag, jf. pkt 7. Modtages der yderligere forslag opdateres dagsordenen ovenfor og de indsættes i deres fulde ordlyd i PDF-filen.

Referater af generalforsamlinger
Referat fra generalforsamlingen 2024. 2024 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2023. 2023 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2022. 2022 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2021. 2021 Referat og ekstraordinær Se her
Referat fra generalforsamlingen 2020. 2020 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2019. 2019 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2018. 2018 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2017. 2017 Referat og ekstraordinær  Se her
Referat fra generalforsamlingen 2016. 2016 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2015. 2015 Referat