Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 1. juli kl. 18 i klubhuset Gåsebjerg Sand.

Dagsorden: Valg af formand. Referat fra mødet, se nedenfor.

Mandag d. 14. juni 2021 kl. 18:00 i Svanninge Sognegaard, Kirkegyden 3, Millinge – 5600 Faaborg

Dagsorden i henhold til vedtægtens § 9. Alle er velkomne.

1.      Valg af dirigent.
                   Bestyrelsen foreslår Stig Danielsen
2.      Valg af to stemmetællere.
                   Bestyrelsen foreslår 1 fra hvert bord
3.      Formandens beretning. Vedlagt
4.      Udvalgenes beretning.
                   Cykling.
                   
Løb. Vedlagt
                   Gåmotion. Vedlagt
                   Skiløb
. Vedlagt

5.      Godkendelse af revideret regnskab. Vedlagt 
6.      Budget for det igangværende regnskabsår. Vedlagt
7.      Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. Vedlagt 
8.      Behandling af indkomne forslag.
                    Bestyrelsen indstiller vedlagte vedtægtsændringer til vedtagelse.
                    Baggrunden for ændringerne er en forenkling af ledelsen af klubben. Forretningsudvalget nedlægges.
                    Bestyrelse består fortsat af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt 1 medlem fra hver motionsafdelinger.
                    Endvidere er ændringerne en sammenlægning af paragrafer samt ændringer til mere tidssvarende ordlyd.
                    Vedlagt: Nuværende vedtægt.  Hvilke ændringer ønskes. Forslag til ny vedtægt.
9.      Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år ad gangen. I år formand og sekretær.
                   Formand: Bestyrelsen har ingen forslag.
                   Sekretær: Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Carlsen.
10.   Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår Else Stenner.
11.   Valg af 1 revisor for to år, idet der altid skal være 2 revisorer.
                   Bestyrelsen foreslår Henning Jensen.
12.   Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår Freddy Johansen.
13.   Eventuelt.
                  

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.

Øvrigt materiale til dagsordenens punkter lægges på hjemmesiden senest ugedagen før generalforsamlingen.

De, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede.

Efter generalforsamling er der mad og drikke.

Bestyrelsen.

Referat fra generalforsamlingen 2021. 2021 Referat og ekstraordinær Se her
Referat fra generalforsamlingen 2020. 2020 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2019. 2019 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2018. 2018 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2017. 2017 Referat og ekstraordinær  Se her
Referat fra generalforsamlingen 2016. 2016 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2015. 2015 Referat