Mandag d. 14. juni 2021 kl. 18:00 i Svanninge Sognegaard, Kirkegyden 3, Millinge – 5600 Faaborg

Klubben er vært ved 2 retter mad/drikke og en kop kaffe.

Vi opfordrer klubbens medlemmer til at blive testet inden fremmøde – men dette er ikke et krav. Vi sørger for god plads ved bordene og maden vil blive serveret.

Af hensyn til at vi kan tage de nødvendige forholdsregler samt koordinere forplejningen er der frist for tilmelding senest 4. juni 2021. Tilmelding til: formand@fsm-faaborg.dk

Dagsorden i henhold til vedtægtens § 9. Alle er velkomne.

1.      Valg af dirigent.
                   Bestyrelsen foreslår
2.      Valg af to stemmetællere.
                   Bestyrelsen foreslår
3.      Formandens beretning.
4.      Udvalgenes beretning.
                   Cykling.
                   
Løb. Vedlagt
                   Gåmotion. Vedlagt
                   Skiløb
. Vedlagt

5.      Godkendelse af revideret regnskab.  
6.      Budget for det igangværende regnskabsår. 
7.      Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.  
8.      Behandling af indkomne forslag.
                   F
9.      Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år ad gangen. I år formand og sekretær.
                   Formand: Bestyrelsen foreslår
                   Sekretær: Bestyrelsen foreslår
10.   Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår 
11.   Valg af 1 revisor for to år, idet der altid skal være 2 revisorer.
                   Bestyrelsen foreslår
12.   Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår 
13.   Eventuelt.
                  

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.

Øvrigt materiale til dagsordenens punkter lægges på hjemmesiden senest ugedagen før generalforsamlingen.

De, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede.

Efter generalforsamling er der drikkelse og ostebord.

Bestyrelsen.

Referat fra generalforsamlingen 2020. 2020 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2019. 2019 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2018. 2018 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2017. 2017 Referat og ekstraordinær  Se her
Referat fra generalforsamlingen 2016. 2016 Referat
Referat fra generalforsamlingen i 2015. 2015 Referat