Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19 i klubhuset

Dagsorden i henhold til vedtægtens § 9. Alle er velkomne. 

1.      Valg af dirigent.
                   Bestyrelsen foreslår 
2.      Valg af to stemmetællere.
                   Bestyrelsen foreslår
3.      Formandens beretning. Vedlagt 
4.      Udvalgenes beretning.
                   Cykling. Vedlagt
                   
Løb. Vedlagt
                   Gåmotion. Vedlagt
                   Skiløb
. Vedlagt

5.      Godkendelse af revideret regnskab. Vedlagt   
6.      Budget for det igangværende regnskabsår. Vedlagt
7.      Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. Vedlagt  
8.      Behandling af indkomne forslag.
9.      Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år ad gangen. I år næstformand og kasserer.
                   Næstformand: Bestyrelsen foreslår
                   Kasserer: Bestyrelsen foreslår 
10.   Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår 
11.   Valg af 1 revisor for to år, idet der altid skal være 2 revisorer.
                   Bestyrelsen foreslår 
12.   Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår 
13.   Eventuelt.
                  

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest lørdag den 14. februar 2020 klokken 19:00. 

Øvrigt materiale til dagsordenens punkter lægges på hjemmesiden senest onsdag den 19. februar 2020.

De, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede.

Efter generalforsamling er der drikkelse og ostebord.

Bestyrelsen.
Referat fra generalforsamlingen 2019. 2019 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2018. 2018 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2017. 2017 Referat og ekstraordinær  Se her
Referat fra generalforsamlingen 2016. 2016 Referat
Referat fra generalforsamlingen i 2015. 2015 Referat