Generalforsamling, mandag den 28. februar kl. 18.
Sted:  Det Hvide Pakhus

Referat

Dagsorden i henhold til vedtægtens § 4.

1.      Valg af dirigent.
                   Bestyrelsen foreslår
2.      Valg af to stemmetællere.
                   Bestyrelsen foreslår
3.      Formandens beretning.
4.      Udvalgenes beretning.
                   Cykling.
                   
Løb. 
                   Gåmotion.
                   Skiløb
.
5.      Godkendelse af revideret regnskab.  Se mere
6a.    Budget for det det igangværende regnskabsår. Se mere
6b.    Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. Se mere
7.      Behandling af indkomne forslag.
                  Bestyrelsen foreslår vedtægten ændret, så kontingent fremover fastsættes for det kommende år. Se mere.
8.      Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år ad gangen. I år næstformand, kasserer og medlem.
                   Næstformand: Bestyrelsen forslår Flemming Roesbjerg
                   Kasserer: Preben Larsen, modtager genvalg
                   Medlem:Bente Aalund, modtager genvalg
                   Herudover ønskes ekstraordinært valg af sekretær for 1 år: Bestyrelsen foreslår Hans Henrik Jensen
9.   Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår Kirsten Andersen 
10.   Valg af 1 revisor for to år, idet der altid skal være 2 revisorer.
                   Bestyrelsen foreslår Bodil Aalund
11.   Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår
12.   Eventuelt.
                  

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.

Øvrigt materiale til dagsordenens punkter lægges på hjemmesiden senest ugedagen før generalforsamlingen.

De, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede.

Efter generalforsamling er der mad og drikke.

Bestyrelsen.

Referat fra generalforsamlingen 2022. 2022 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2021. 2021 Referat og ekstraordinær Se her
Referat fra generalforsamlingen 2020. 2020 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2019. 2019 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2018. 2018 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2017. 2017 Referat og ekstraordinær  Se her
Referat fra generalforsamlingen 2016. 2016 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2015. 2015 Referat