Generalforsamling, mandag den 27. februar kl. 18.00
Sted:  Det Hvide Pakhus

Referat

Dagsorden i henhold til vedtægtens § 4.

1.      Valg af dirigent.                  
2.      Valg af to stemmetællere.
3.      Formandens beretning. Se mere
4.      Udvalgenes beretning.
                   Cykling.
                   
Løb. 
                   Gåmotion.
                   Skiløb
.
5.      Godkendelse af revideret regnskab.  Se mere
6a.    Budget for det det igangværende regnskabsår. Se mere
6b.    Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. Se mere
7.      Behandling af indkomne forslag.
                  Bestyrelsen foreslår vedtægten ændret. Se mere.
                              a: Justeret navn
                              b: Tegningsret i bestyrelsen
                              c: Ny afdeling: MTB
                              d: Sponsorudvalg
                              e: Redaktør af Skismøren / Nyhedsbreve
8.      Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år ad gangen. I år er det:
                   Formand: Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Carlsen
                   Sekretær: Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Henrik Jensen
9.   Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår genvalg af Kirsten Andersen
10.   Valg af 1 revisor for to år, idet der altid skal være 2 revisorer.
                   Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Jensen.
11.   Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
                   Bestyrelsen foreslår
12.   Eventuelt.

Valgbare og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 8 dage før generalforsamlingen. Et familiemedlemskab kan højst afgive 2 stemmer

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.

Øvrigt materiale til dagsordenens punkter lægges på hjemmesiden senest ugedagen før generalforsamlingen.

Efter generalforsamling er der mad og drikke.

Bestyrelsen.

Referat fra generalforsamlingen 2022. 2022 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2021. 2021 Referat og ekstraordinær Se her
Referat fra generalforsamlingen 2020. 2020 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2019. 2019 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2018. 2018 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2017. 2017 Referat og ekstraordinær  Se her
Referat fra generalforsamlingen 2016. 2016 Referat
Referat fra generalforsamlingen 2015. 2015 Referat