Efterårstur – d. 10 november, 2022

År 2022   Aktivitet   Kontakt
  Måned   Dato
 Januar 20

 Turledermøde. Udarbejdelse af aktivitets kalender.

 Gå-udvalget
 Februar 28  FSMs Generalforsamling   FSMs bestyrelsen
  April 7  Anemone tur til Pipstorn –  Læs mere  Gå-udvalget
21  Dyreborg-Knold – Læs mere  Lene Udenby, Hanne Storm
28  Øhavsstien til Trente Mølle – Læs mere  Lene Bach, Marianne Jensen
 Maj   5  Ringe-Korinth – turen udsat indtil videre  Vibeke Verner, Bente Aalund
19  Horneland – Læs mere  Tove Wikkelsø, Karen Tholle, Kirsten Jensen
24-25  Gendarmstien – Læs mere  Inge Hansen, Vibeke Verner, Elfi Bork
 Juni   9  Alssundstien (Als-Nørreskov) – turen udsat til næste år  Bente Aalund, Karen Margrethe Str.
16  Fødselsdags/sommerfest  Gå-udvalget
21-23  Skrøbelev Gods, Langeland  Else Christensen, Ingerlise Paustian, Randi Rasmussen
 August 11  Lillebæltsstien. Læs mere  Jette Gundestrup, Bodil Madsen
19  Blomsterfestival i Odense (NB en fredag). Læs mere  Annie Henriksen
23-25  ‘Kyst-til-kyst’-stienLæs mere  Bodil Madsen, Inger Vinther
?  Impulsture – Syltemade ådal  ?
   September 1  Høbbet – Læs mere  Vibeke Verner, Inge Hansen
15  Sydlangeland. Læs mere  Jutta Egstrup, Elfi Bork, Lone Højfeldt
22  Håstrup Bjerge (i stedet for Avernakø). Læs mere  Inger Vinther
?  Evt. Oplæg om sundhed eller andet  Tata Ringberg
29  Introdag for årets nye medlemmer  Gå-udvalget
 Oktober 6  Helvedes hule. Læs mere  Gå-udvalget
27  Sangdag  Jette Gundestrup, Mette Stig Nielsen
 November   3  Gå-motions klubmøde. Læs mere.  Gå-udvalget
17  Løvfaldsfest. Læs mere  Gå-udvalget
 December 22  Gløgg og æbleskiver  Gå-udvalget
?  FSMs juleløb  
31  FSMs nytårskur  En FSM afd.

Print: Årets aktiviteter 2022