Faaborg Ski- og Motionsklub udgiver et medlemsblad “Skismøren”

Dette sendes til samtlige medlemmer. Hvis et medlem ikke ønsker bladet tilsendt, rettes henvendelse til kassereren via “Kontakt”. Bladet kan downloades

Redaktør Kirsten Andersen
tlf: 2627 6845
Email