Vi er over 100 medlemmer af gåafdelingen.

Vi går hver torsdag fra klubhuset. 

De fleste af os er fra 60 år og opefter. Vi er fri af arbejdsmarkedet. Derfor er tidspunktet om torsdagen lagt om formiddagen. Se Gå-info.

På turene får vi motion, frisk luft, naturoplevelser og en god snak om alt mellem himmel og jord. Efter turene hygger vi os ofte i klubhuset med en kop kaffe og måske en sang.

I sommerhalvåret har vi udflugter af både en og flere dages varighed, som medlemmerne selv planlægger og står for. Se Aktiviteter.

I årets løb holder vi fødselsdagsfest, julefrokost og klubmøder samt andre arrangementer som sangdag eller oplæg om et aktuelt emne. 

I det daglige ledes afdelingen af et gå-udvalg, som vælges for et år ad gangen på afdelingens klubmøde i november. 

Gåudvalg 2019 
Hanne Bøgholm Hansen, formand. Tlf  2186 8154; email  
Inger Vinther, Tlf  2562 9988;email 
Irene Kristensen, Tlf 2239 2890; email   
Collenne Fay Nielsen tlf 6083 1899, email    
Lene Immerkær, Tlf. 2477 5473, email;      
Hanne Baun Pedersen, Tlf 2621 2647email
Gåudvalget email