For et helt kalenderår koster medlemskab af klubben:    

  • familie 500 kr.
  • senior (fra 25 år og op efter) 325 kr.  
  • unge under 25 år 150 kr. 

Indmeldelse sker ved udfyldelse af formular – Efterfølgende vil du modtage en mail med opkrævning af kontingent for resten af året. Når vi har modtaget pengene, er du meldt ind i klubben.

Medlemskabet giver adgang til alle afdelinger. Der betales ikke ekstra for at deltage i flere afdelingers aktiviteter.
Der betales dog ekstra for licens til konkurrencecykelryttere. Herudover betales for motionssvømning og core & mobility om vinteren. 

Klubben arrangerer i årets løb nogle stævner, hvor medlemmerne hjælper til på tværs af afdelingerne. Ligeledes deltager medlemmerne i vedligeholdelse af klubhuset.

Du er velkommen til at deltage tre gange, inden du melder dig ind.

Udmeldelse skal ske skriftligt senest den 1. december og har virkning fra det kommende år.  Benyt evt “kontakt“.